De drie laatste trends op het gebied van governance-vergaderingen

Les trois dernières tendances en matière de réunions de gouvernance

In een context waar digitale transformatie, de dreiging van cyberaanvallen en hybride vormen van werken voortaan onontkoombare elementen zijn voor bedrijven, zijn er de afgelopen jaren meerdere trends op het gebied van governance-vergaderingen verschenen. Ontdek om welke trends het gaat en welke uitdagingen en gevolgen hieraan zijn verbonden. De algemene trend van hybride vergaderingen Een […]

De reden en de manier om een vertrouwelijk document te beschermen ?

Er zijn aanvullende methoden om de gegevens van een bedrijf te beschermen. Enerzijds dient de veiligheid van de authenticatie van de gebruikers te worden verzekerd. Anderzijds moet het bedrijf het vertrouwelijkheidsniveau van de documenten in kaart brengen en beheren door te bepalen wie deze kan raadplegen. Waarom is dit zo belangrijk en vooral hoe kan […]

Cloudcomputing – IAAS, PAAS, SAAS: wat zijn de verschillen?

Cloudcomputing wordt gedefinieerd door het beschikbaar stellen van een machinepark, een netwerk en software. Klanten maken gebruik van een computernetwerk (meestal via het internet) dat wordt geleverd door een leverancier die toeziet op het onderhoud. Er zijn drie soorten cloudcomputing-diensten afhankelijk van verschillende behoeften: Iaas, Paas en Saas. Op welke diensten hebben deze modellen betrekking […]